Direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne:

– En eksplosiv makrellbestand

Mengden av makrell ser ut til å være den største noen gang, «all time high», sier direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, til Sunnmørsposten.

Arkivbilde.  Foto: Svein Aam

Fiskeri

Toktrapporten fra makrell-toktet 2017 er klar

Makrellen øker med 13 prosent

Aldri før har forskerne funnet så mye makrell i havet.

– Mengden makrell ser ut til å være «all time high», sier direktøren for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne.

PRESISERING: Rogne presiserer at hun uttaler seg om makrellen som ble funnet på sommerens makrelltokt, siden bestandsestimatet ennå ikke er klart.

Makrelltoktet kartla et område på 2,8 millioner kvadratkilometer i 2017, opplyser Havforskningsinstituttet.

  • Makrell-indeksen for 2017 økte med 13 prosent i biomasse sammenlignet med 2016, og er det høyeste målt i hele tidsserien.
  • Indeksen for norsk vårgytende sild ble redusert med 10,5 prosent biomasse.
  • Kolmula økte med 3,5 prosent i biomasse sammenlignet med fjoråret

«Kings Bay» var innleid

For også i sommer har havforskere fra Norge, Island, Grønland og Færøyene trålet havet etter sild, kolmule og makrell. Av fem skip kom to fra Norge.

Bjørn Sævik, skipper på Herøy-tråleren «Kings Bay», på tokt med Havforskningsinstituttet i sommer.  Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Et av de norske skipene som var leid inn var Herøy-tråleren «Kings Bay». Denne båten har mellom anna dekket et område fra Norskekysten og ut mot internasjonalt farvann.

Det som er kjent fra før er at makrellen dominerer i deler av Nordsjøen og Norskehavet. På ti år har makrellbestanden mer enn doblet seg. Beiteområdet er blitt tre-fire ganger så stort, viser tidligere forskning.

Ungmakrellen dominerer kysten

I år fant forskerne gytemoden makrell helt nord til vest-sørvest av Bjørnøya, skriver toktleder Leif Nøttestad på hi.no.

Og langs hele kysten fra Bergen til Finnmark var det ungmakrellen som dominerte fangstbildet.

Samtidig forteller kystfiskere i Møre og Romsdal at de finner sild og sei som omtrent ikke har mat. Sunnmørsposten har tidligere snakket med sildeskipper Torleif Gangstad, som forteller om skrinn sild.

Se også Torfinn Gangstads leserinnlegg i Sunnmørsposten

Og fiskeskipperen på tråleren Vestbas i Herøy, som var på seifiske nå i august, har fortalt at det knapt nok var sei mellom Stad og Vikna – og den som er der, står på sjøbunnen og begynner å skrante, ifølge skipper Knut Ellingvåg.

– Hvor mye av dette skyldes makrell, har ikke jeg et klart bilde av. Som det meste i naturen finnes det aldri bare en forklaring. Men siden vi har en stor og eksplosiv makrellbestand, vil det har konsekvenser for økosystemene, sier Rogne.

I fjor kom havforskernes kvoteråd i slutten av september.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Fiskeri