Dramatisk nedgang i kvoterådet frå Ices

Fiskebåt kritiserer Island for overfiske av makrell

Snart startar makrell-forhandlingane mellom kyststatane om neste års fiske. For fiskarane og fiskemottaka står milliardsummar på spel.

ILLUSTRASJON. Makrellfiske med ringnottrålaren «Fiskeskjer».  Foto: Staale Wattø

Fiskeri

– Vi har ein stor og eksplosiv makrellbestand, sa direktøren for Havforskingsinstituttet til Sunnmørsposten nyleg.