Farstad Offshore AS, et heleid datterselskap av Farstad Shipping ASA, har fått kontrakt for komplett fortøyningsinstallasjon og oppankring av Ocean Farming sitt halvt nedsenkbare offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Det melder Farstad Shipping i ei børsmelding fredag ettermiddag.

Kontrakten innebærer både prosjektledelse og gjennomføring av offshoreoperasjonene, og det vil bli benyttet ankerhåndterings-skip fra Farstad Shipping sin nordsjøflåte i spotmarkedet.

Oppstart av kontrakten er forventet å finne sted i løpet av første halvår 2017.

– Vi har en omfattende erfarings- og kunnskapsbase i selskapet knyttet til fortøynings- og oppankringsoperasjoner offshore, og som har vært avgjørende for å sikre oss denne kontrakten. Vi setter stor pris på den tillit Ocean Farming viser Farstad Shipping, og som bekreftes ved tildeling av denne interessante kontrakten i dette nye markedssegmentet, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping ASA.

Les nyheter fra næringslivet i nordvest på NV24

– Introduksjonen av havbasert offshore fiskeoppdrettsanlegg av denne størrelse og design åpner også et nytt marked for utnyttelsen av store AHTS-skip. Vi er svært tilfreds med å bidra til at dette pilotprosjektet blir en suksess, og ser frem til den videre utvikling av dette markedet, avslutter Bakken.