Raser mot nedstenging: – Etter mitt skjønn har vi lov til å åpne

foto