Grønt lys for gigantfusjonen Solstad Farstad

foto
Styreleder Sverre Andreas Farstad (t.v.) fikk ja til fusjonen både fra aksjonærene og konkurransemyndighetene. Foto: Marius Rosbach