Lag­manns­retten av­viser krav om sikring av fabrikk­utstyr