– Vi er fornøyde med resultatet. Banken har en god vekst med mange nye kunder fra nærområdet, sier banksjef Eirik Kavli i ei pressemelding.

Han forklarer det gode resultatet med kunde- og kredittvekst, høyere rentenivå og robust underliggende bankdrift.

Totale utlån var ved årsskiftet på 4,1 milliarder kroner. Dette er 264 millioner mer enn på samme tid i fjor, noe som utgjør en økning på 6,4 prosent.

Bankens innskudd økte med 162 millioner, og det tilsvarer en vekst på 6,5 prosent.

I pressemeldinga går det fram at banken tapte 5,8 millioner kroner i fjor. Hele beløpet er knyttet til tapsavsetninger på låne- og kredittengasjement.

Banken har i 2023 ikke hatt utlånstap på kunder som har gått konkurs eller lignende.

Kavli holder fram at banken har en balansert vekst mellom privatmarkedet og små- og mellomstore bedrifter.

– Vi opplever en sunn vekst der vi foreløpig registrerer svært lavt mislighold hos lånekundene, sier han.

Ved årsskiftet er bare 0,14 prosent av bankens utlån misligholdt i mer enn 90 dager. Dette mener Kavli vitner om god betjeningsevne- og vilje blant kundene. Og han viser til at banken har gjort gode kredittvurderinger over tid.

Tre av fire kunder bor i Ålesund kommune. Ellers er Vestnes og kommunene rundt Storfjorden viktige markedsområder for banken.

Banken foreslår å sette av 1,250 millioner kroner av overskuddet til lag, foreninger og frivillige organisasjoner i bankens nedslagsfelt.