foto
Lars S. Stenerud, daglig leder i Wonderland AS og Plasto, mener at man kan produsere alt i et høykostland som Norge, men robotisering er en forutsetning. Her ved den nye robotlinjen på Wonderland Foto: Staale Wattø

Bruker forskning og teknologi for lokal verdiskaping