Vegvesenet er fortsatt sterkt bekymra over fiskeavrenning

foto
Dette er ikke første gang Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen tar opp saka. – Det er rett og slett noe svineri, sa han for eksempel i Nordlys 6. mai i år. Foto: Tarjei Engeset Ofstad