Det skriver GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) i en pressemelding fredag morgen.

– GIEK-garantien kan bidra til økt aktivitet på norske verft og til at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge. Samtidig vil vi nå få flere miljøvennlige ferjer på Vestlandet. Det er et godt eksempel på hvordan næringslivet, gjennom nye løsninger, leder an i det grønne skiftet og bidrar til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finansieringen skal skje i samarbeid med DNB, Nordea og KLP, og skal dekke Fjord1s kjøp av ni elektriske ferjer. Ferjene skal bygges ved Havyard og Fjellstrand verft og den første skal leveres i midten av juni 2019. Alle ferjene skal være levert innen oktober samme år.

GIEKS garanti gjør at bankenes risiko avlastes i transaksjonen.

– Norge er langt fremme i elektrifisering av skips-transport langs kysten og vi ser at norske bedrifter er i forkant i alle deler av verdikjeden fra batteriproduksjon til drift av skip. GIEKs bidrag til finansiering av kapitalkrevende prosjekter er i så måte viktig, sier Katrine Trovik, DNBs divisjonsdirektør for bedriftsmarked på Sør- og Vestlandet, på vegne av banksyndikatet som finansierer Fjord1-fergene i pressemeldingen.