Etterlyser panteordning for skip

foto
Sølve Høyrems jobb som skipsmeklar er å mekle pris mellom reiarlag og oljeselskap. Han er dagleg leiar i Westshore Shipbrokers i Kristiansand. Foto: Privat