Det siste som gjenstår før en kontrakt kan underskrives, er at verftet kommer til enighet med Forsvarsmateriell i de pågående sluttforhandlingene. Flaggkommandør Thomas T. Wedervang som er sjef for maritime kapasiteter, er ordknapp om hvor langt unna partene er.

– Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å få en god og balansert avtale, opplyser han til Sunnmørsposten.

Kritisk opposisjon

Stortingsvedtaket, som gikk gjennom tirsdag denne uka, gir grønt lyst for å investere opptil 6,8 milliarder kroner i nye kystvaktskip til Forsvaret.

Men vedtaket kom ikke gjennom uten kritiske merknader fra opposisjonen. Byggingen av skipene ble framskyndet blant annet med henvisning til at kjempeordren kan sikre norske industriarbeidsplasser.

Martin Kolberg (Ap) var ikke fornøyd med at norske leverandører «går glipp» av en kontrakt på kommandosystemet som har ansvaret for helikopterkontroll på skipene.

– Her hadde regjeringen alle muligheter til å velge norsk, da hele anskaffelsen av nye kystvaktskip skjer med henvisning til unntaksbestemmelsene av nasjonale sikkerhetshensyn. Likevel går altså kontrakten til utenlandske aktører, sa Kolberg under debatten.

Forsvarte gjenbruk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) redegjorde imidlertid for bakgrunnen, og at Forsvaret vil gjenbruke utstyret som er på dagens kystvaktskip – og som uansett skal gjennom en oppgradering.

– Det er altså ikke slik at vi ikke vil handle nytt, men det er god og fornuftig økonomi i å bruke dette utstyret videre, svarte statsråden på kritikken.

I et brev til komiteen på Stortinget har forsvarsministeren påpekt at veftet sitt tilbud i forhandlingene viser at andelen norske underleverandører er stor. Thomas T. Wedervang i Forsvarsmateriell bekrefter dette overfor Sunnmørsposten, men kan ikke si noe mer konkret om underleverandører nå.

(saka fortsetter under)

Miljøvalg

Regjeringen er også blitt bedt om at kystvaktskipene skal bruke mest mulig miljøvennlig teknologi.

Skipene planlegges bygd med diesel-elektrisk framdrift, som kan utvikles til å utnytte løsninger for hybrid- og batteridrift «når denne teknologien framstår som mer effektiv», heter det i redegjørelsen fra Forsvarsministeren om saken.