Underskuddet i Rolls-Royce Marine vokste til nær en milliard kroner i 2015. Samtidig som resultatet forverrer seg kraftig, sank inntektene med nesten 700 millioner kroner, melder næringslivsavisa Nett.no.

Resultat før skatt endte på minus 956 millioner kroner fra en omsetning på 7,7 milliarder.

– 2015 har vært et vanskelig år for de to norske selskapene, med langvarig sviktende ordreinngang. Begge selskap er eksponert for nedgangen i offshoremarkedet som følge av synkende oljepriser og prispress i markedet globalt. En rekke tiltak pågår for å redusere kostnader, samtidig som selskapene søker å utvikle nærliggende markeder, som fiskeri, cruise, ferger og spesialfartøy, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i en kommentar til resultatene.

100 færre ansatte

Rolls-Royce Marine fikk om lag hundre færre ansatte i løpet av fjoråret. I 2014 ble det opplyst at de var 2126 ansatte, mens de i følge årsrapporten for 2015 var nede i 2028 ansatte i gjennomsnitt.

Selskapet har hovedkontor i Ålesund og på Nordvestlandet driver de produksjon i Ulstein, Hareid og Haram.

Følg næringslivet på Nordvestlandet på NV24