Fincantieri gir minoritetsaksjonærene i Vard utsatt frist, til 7. august med å takke ja til tilbudet om å selge sine aksjer. De italienske eierne mangler bare 3,19 prosent før de har nådd målet om en eierandel på 90 prosent, skriver Nett.no.

Da kan Fincantieri tvangsinnløse resten av aksjene og ta verftskonsernet Vard av børsen i Singapore. Samtidig kaller styreleder Giuseppe Coronella i Vard inn til ekstraordinær generalforsamling 24. juli.