Konstruksjonsskipet Grand Canyon III er saman med søsterskipet levert i fjor vår, det største fartøyet frå verftet. Det er Volstad Maritime som har bestilt skipet som for Myklebust samstundes markerer slutten på ei periode prega av offshoreoppdrag.

– Dette er det førebels siste av mange offshorefartøy frå verftet, og no går vi inn i ei periode med fiskebåt og brønnbåt, fortel kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund i Kleven.

Det 127 meter lange og 25 meter breie skipet, har innreiing for meir enn 100 sjøfolk - og er laga spesielt for undervass- og konstruksjonsjobbar på oljefelta. Fartøyet som skal etter planen leverast til Volstad i mai, er designa av Skipsteknisk i Ålesund.

Les fleire næringslivsnyheiter på smp.no

Rett før påske kom nyheita om at Myklebust-verftet skal bygge ein stor hekktrålar, det fjerde fartøyet med same Rolls-Royce-design i ordreboka. Myklebust har også to brønnbåtar og ein annan fiskebåt til levering den komande tida.