Oppstartbedrifter får veksthjelp

foto
– Vi er i gang med å styrke det helhetlige økosystemet for innvasjon i regionen, sier Hans Petter Hildre. Foto: Marius Simensen