Byggjer bustadfelt i Loen med 18 leilegheiter

foto