Det ble ikke opprykk til Norwegian Centre of Expertise (NCE) slik Legasea hadde søkt om. Men det var det få klynger med Arena-status som fikk.

De eneste som fikk status som ny NCE-klynge var Aquatech Cluster i Trøndelag, som er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og smart Water, ifølge en melding fra Innovasjon Norge.

Spennende klynge-program

– Vi er ved godt mot. Den biomarine klynga lever i beste velgående og har ikke de samme utfordringene som den maritime klynga, konstaterer adm.dir. ved Ålesund Kunnskapspark, Per Erik Dalen.

Han forteller at det var ingen ting i vegen med programmet til Legasea.

– Tilbakemeldingen var at søknaden fra Legasea var spennende,  men budsjettet var hindringen. Det var ikke rom for å dele ut flere NCE-er.

– Optimismen rår

I den biomarine klynga er det optimismen som rår sammenlignet med den maritime klynga. Fellesaktiviteter som kurs og konferanser osv. skal bidra til å løfte klynga ytterligere.

– Legasea kjører i to hovedretninger: lipider og proteiner.

En er også opptatt av å ta vare på avkapp ombord som tidligere ble kasta på sjøen.

Det er viktig både miljømessig og økonomisk å utnytte så langt opp i verdikjeden, det gir en bærekraftig økonomi, påpeker Dalen.

Sikrer vertskapsattraktivitet

I fjor fikk den maritime klynga status som Global Center of Expertise (GCE). Det innebærer et ti-års program.

– Hva skjer innenfor GCE i disse vanskelige maritime tider?

– Vi har et veldig fokus på ny kunnskap, nye prosjekter og kjører massevis med kurs. I tillegg vil vi påse at vertskapsattraktiviteten er på plass for å sikre framtidig rekruttering.

Forbereder seg til årskonferansen

– Hvordan vil det skje rent konkret?

– Gjennom rekrutteringstiltak som Ocean Talent Camp Møre, konferanser, presseturer.

Vi kjører en god del fagkonferanser og 30. september arrangerer vi den store årskonferansen med standardposter som klyngeanalyse, oljeanalyse og global finansanalyse. Da pleier det å være fullt, forteller Dalen.

Det er 200 bedrifter i den maritime klynga.

Vil være dagsaktuelle

– I år  er vi litt sent ut med å sende ut program. Vi ønsker å være dagsaktuelle og vil få med oss det siste. Vi er litt preget av tiden vi er inne i.

– Det har skjedd en del endringer på eiersiden som påvirker klynga?

– Det er ting vi vil prøve å analysere og si noe om. Det er svært viktig å opprettholde en komplett klynge som har hovedkontor her, sier Dalen som konstaterer at nå begynner bygget til NMK 2 å reise seg over bakkenivå.

– Jeg ser fram til at Blue Oceans virtuelle verden skal flytte inn i nybygget i august neste år. Det er et godt og synlig bevis for at vi har tro på ei framtid.

foto
Kronprinsparet på besøk i Ålesund i vår. De ble servert diverse smaksprøver med fiskeproteiner – uten at det smakte fisk. Fra v. etter kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, adm.dir. Tormod Thomsen, Firmenich Bjørge Biomarin, styreleder i Legasea Odd Gjørtz, Gary Smith, styreleder i Firmenich og André Pometta, største eier og styremedlem i Firmenich. Foto: Staale Wattø