Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) fra Ørsta har sendt inn to skriftlige spørsmål på bakgrunn av henvendelser fra Rolls-Royce Marine.

Tillitsvalgte i bedriften har i et brev til Mørebenken på Stortinget gitt uttrykk for at det er vanskelig å få støtte til større og omfattende prosjekt som kan skape innovasjon på systemnivå. Samtidig mener de det er vanskelig å få støtte som stor bedrift.

Bjørdal ønsker å få vite næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vurdering av dette, og om han eventuelt vil gjøre noe for å bedre situasjonen.

– Viktig å ha store prosjekt også

Teknisk direktør Svein Kleven i Rolls-Royce Marine ga uttrykk for tilsvarende tanker da næringsministeren nylig var i Ålesund for å møte næringslivet.

– Det er mye bra med virkemiddelapparatet i dag, men om man har store visjoner, så møter man fort et tak. Det er viktig å ha noen virkelig store prosjekt også, sa Kleven den gang.

Næringsministeren gikk langt i å love mer penger til forskning for det næringslivet retta mot havnæringene i sitt svar til Sunnmørsposten.

Samtidig påpekte Isaksen at Rolls-Royce Marine hadde fått godt over 100 millioner kroner i støtte til ulike prosjekt de siste årene.

– Men om man skal ha virkelig store løft, så når man et tak – enten fordi prosjektet er for stort, fordi det ikke er nok penger i potten, eller fordi man er opptatt av at mange litt mindre initiativer skal få sitt, fortsatte han.

Vil ha løpende behandling

Bjørdal vil også vite hvorfor det ikke er løpende behandling av søknader til Forskningsrådet, på samme måte som hos Innovasjon Norge og Enova.

– Dette ville blitt et langt mer forutsigbart system og gjort planleggingsarbeidet vårt vesentlig enklere, skriver de tillitsvalgte i fagforbundet Tekna i brevet til stortingspolitikerne i fylket.

Dette spørsmålet ble i utgangspunktet også stilt til næringsministeren, men det er Iselin Nybø, som er minister for forskning og høyere utdanning, som vil svare.

Les hele spørsmålene og bakgrunn på Stortinget sine nettsider her og her  (ekstern lenke)