Opnar storsatsing som skal berge bygda

Siste to åra er det brukt 250 millionar kroner på å gjere Hotel Union Øye til eit luksuriøst hotell, for betalingsvillige gjester. Satsinga skal bidra til å berge bygda frå fråflytting.