Kraftig motstand mot torskeoppdrett på Hildrestranda

foto