Innfører døgnbemannet vaktordning for å møte kundene virtuelt

foto