Per Erik Strømmen er ny markeds- og salgsdirektør for industri i Brødrene Dahl.

Konsernet har de siste årene satset mer mot den maritime bransjen og opprettet i 2016 BD Marine med kontor i Breivika. Strømmen har siden 2005 vært regionsjef for Nordvestlandet, og får nå ansvaret for industrisatsingen til hele konsernet både i Norge og internasjonalt.

Sigurd Hoel – også han fra Ålesund – går inn i stillingen som regionsjef på Nordvestlandet, med ansvar for 66 ansatte fra Kristiansund i nord til Førde i sør.

Brødrene Dahl har rundt 1500 ansatte og har omsatt for rundt seks milliarder kroner de siste årene. Konsernet ble etablert i Norge i 1917 og er eid av det franske industrikonsernet Saint-Gobain.