SKANSEKAIA (smp.no): Det opplyser Farstad Shipping i en børsmelding torsdag.

Siem er oljeserviceinvestor og største aksjonær i en mengde selskaper i leverandørnæringen, blant annet Subsea 7 og Siem Offshore.

Avtalen innebærer at Kristian Siem garanterer for ny aksjekapital tilsvarende én milliard kroner - og Siem tar samtidig kontroll over aksjemajoriteten i Ålesund-rederiet.

Siems nye investor var torsdag i Ålesund og deltok på en pressekonferanse i lokalene til Farstad Shipping.

Se vår LIVE-sending på Facebook fra pressekonferansen

Kristian Siem forteller til smp.no at hovedkontoret fortsatt skal være i Ålesund. Investoren sier første steg videre er å få på plass en finansiering for Farstad gjennom de dårlige tidene.

–  Steg 2 er en sammenslåing av Farstad Shipping og Siem Offshore, legger han til.

Under pressekonferansen påpekte Farstad-direktør Karl-Johan Bakken at alt ikke er på plass, og at rederiet jobber videre med kreditorene for en endelig avtale.

Torsdagens nyhet er et betydelig steg på vegen, men det gjenstår blant annet å få klarsignal fra kreditorene i 1,4 mrd. usikra obligasjonslån. Disse tilbys aksjer i selskapet.

Farstad opplyser at de har støtte fra de største bankene for løsningen. Noen av bankene blir bedt om å gjøre om sikker gjeld til aksjer og bidra til en gjeldsløsning som sikrer rederiet ut 2021, heter det videre i meldingen.

Smp.no kommer med mer fra pressekonferansen

Bakgrunn:

Nylig offentliggjorde Farstad at de hadde inngått et samarbeid med Siem-gruppen i arbeidet med komme fram til en langvarig løsning på selskapets gjeldsproblemer. Det ble opplyst at samarbeidet hadde som mål at et selskap kontrollert av Siem skulle inn som hovedaksjonær. Ytterligere detaljer om dette ble ikke kjent på det tidspunktet.

(saken fortsetter under)

Farstad har i likhet med rederier som Havila og Olympic, fått en avtale med kreditorene sine som gjør at de har sluppet å betale avdrag den siste tida. Den siste avtalen strekker seg til 20. desember.