Leverer tamme torskar frå Stad til Sør-Europa

foto
Arild Borgund Iversen (t.v.) er medeigar og utviklingssjef for infrastruktur i Statt Torsk AS. Vidare frå venstre er driftsteknikarane Jan Christian Ervik og Roy Gunnar Skåre og driftssjef Leif-Ronny Rætta. Selskapet er i stadig vekst og treng snart fleire tilsette. Foto: Anne-Mari Tomasgard