Bauta Electro har vekse ut av lokala sine – bygger nytt