Dieselrøyken skal bort og erstattes med batteridrift – men det er ikke alle enig i