Rekordmange tilsette - riggar seg for vidare vekst

foto