Lokale aktørar ser på korleis ein raskt skal få nullutslepp i verdsarvfjordane