Dømt til fengsel for brudd på bokføringsloven

foto