Gjør mari­timt vedli­kehold intel­ligent

foto
To av Dipai-gutta har erfaring fra Optimar (Bjørlykhaug og Pedersen), mens økonomisjefen (Nordli) har bakgrunn fra Bane-Nor. F ra venstre: Øystein Nordli, André Listou Ellefsen, Emil Bjørlykhaug, Thiago Gabriel Monteiro og Birger Pedersen. Foto: Jan Erik Finsæther