Nortel frikjent etter å ha blitt saksøkt av tidligere ansatt