– Alternativet hadde vore å legge ned

foto
Olav Høydalsvik og dei andre tilsette vart presentert for det omforma Kleven, under allmøtet 20. september. Foto: Tarjei Engeset Ofstad