Frykter masseoppsigelser blant verftsingeniører

foto
Ingeniørene mener det er dystre framtidsutsikter for den maritime industrien. NITO (Norges ingeniør og teknologiorganisasjon) frykter at det vil komme en lang rekke oppsigelser fra neste høst om ikke regjeringen tar grep og sikrer verftene nye oppdrag. Foto: Arkivfoto