Møre og Romsdal tingrett har opna konkurs i selskapet Fostech AS i Fosnavåg.

Selskapet har meldt oppbod og har opplyst at dei har ei gjeld på vel 4,2 millionar kroner. Av verdiar i buet er det rekna med vel 300.000 kroner.

Verksemda er innstilt, ifølgje rettsavgjerda.

Advokat Thore Heggen er oppnemnd til bustyrar.

Skiftesamlinga etter konkursen blir 17. april.

Gründerbedrifta Fostech blei registret som selskap i 2015. Dei satsa på visualiseringsteknologi, ifølgje Facebook-sida til selskapet.

I 2022 hadde selskapet ei omsetning på knappe 2,2 millionar kroner og eit underskot på 1,7 millionar kroner.