– Dette rammer 2.000 fiskere langs hele kysten som med denne kvotemeldingen vil tape 50.000 kroner hver, hevder adm.dir. i Fiskebåt, Audun Maråk.

I tillegg kommer tapene som rederiene må bære.

Maråk satt ringside i Tromsø da fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) la fram kvotemeldingen.

Han reagerer kraftig på omfordeling fra den havgående fiskeflåten til kystflåten.

I kvotemeldingen foreslår fiskeriministeren å flytte to prosent av kvotegrunnlaget til havfiskeflåten over til det som heter åpen gruppe. Det er de minste kystbåtene.

– De flytter torskekvoter fra toppen til det som heter åpen gruppe. Dette rammer direkte autolineflåten og trålerflåten. Dersom vi legger priser og kvoter for 2023 til grunn flyttes verdier for et sted mellom 300 og 400 millioner kroner bort fra den havgående flåten, sier Maråk.

Han mener Ap svikter sitt løfte om at havfiskeflåten skulle få beholde sin andel av fiskeressursene selv om en reduserte tallet på fartøy og flyttet flere kvoter til færre båter.

– Da en satte i gang struktureringen av havfiskeflåten med mål om å få en lønnsom fiskerinæring fikk vi et løfte fra Arbeiderpartiet om at vi skulle få beholde vårt ressursgrunnlag. Det løfter bryter Arbeiderpartiet med denne kvotemeldingen, sier Maråk.

Myrseth sa da hun la fram meldingen at dette er en ny retning i fiskeripolitikken.

– Her står vi med en ny retning for fiskeripolitikken. Jeg har fått advarsler om å ikke gå for langt. Vi legger nå fram det vi mener det er den riktige politikken. Jeg mener det er mulig å skape bred enighet om de mange prinsippene for næringen, påpekte fiskeriministeren.

Hun forsikret også at gevinsten fra de omfattende strukturendringen i fiskeflåten skulle tilfalle de enkelte fartøygruppene.

Dette har vært et viktig krav fra havfiskeflåten.

– Strukturgevinst skal ikke omfordeles mellom grupper. Den skal fordeles innad i fartøygrupper. Det er en modell som har bred oppslutning, påpeker Myrseth.

Som også understreket at det ikke er aktuelt for regjeringen å innføre grunnrenteskatt på fiskeriene.

– Vi vil ikke innføre ressursrenteskatt. Men en forutsetning er at verdiene må gå tilbake til kysten i form av sysselsetting og verdiskaping, fastslo Myrseth.

– Fisken tilhører det norske folket i fellesskap. Og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeriressursene, sier Myrseth.