Agentene har oppsøkt næringslivsfolk og offentlig sektor