Så glad vert ein hotell­direktør når han har kutta energi­bruken med 40 prosent