Første levering av laksefôr av insektmel har blitt utsatt