Totalt var det 2.893.987 personbiler i Norge ved utgangen av 2021, skriver Statistisk sentralbyrå. Av disse var 460.734 elbiler.

Antallet personbiler totalt økte det siste året med 2,5 prosent, mens antallet elbiler økte med 35,5 prosent.

I fjor ble også en større andel av elbilene solgt utenfor de største byene enn tidligere. I 2020 sto Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 40 prosent av alle nyregistrerte elektriske personbiler. I 2021 var andelen redusert til 36 prosent.