Har satt 2,4 millioner oppdrettstorsker i sjøen

foto
Hovedargumentet fra mange av dem som satser, er at man med oppdrett kan tilby markedet jevn levering og ønsket kvalitet hele året, også utenom fiskerisesongene. Illustrasjonsfoto fra Troms. Foto: Ole Magnus Rapp