Opnar konkurs to år etter oppstart – har 1,7 millionar i gjeld