Produserer over 60 millionar fiskemiddagar frå Stranda

foto
Nordmenn og utlendingar arbeider side om side i avdelinga som klargjer middagspakkar av lakse- og ørretprodukt til heile verda. Norsk Sjømat på Stranda har bidrege til at folketalet i sunnmørskommunen har vekse. Foto: Johan Behrentz