Nye Smaragd blir designet av Havyardsdesignselskap i Fosnavåg, skal bygges av Havyards verft i Leirvik i Sogn ogskal leveres til Fosnavåg-rederiet i april 2015.

Skipet blir Havyards nybygg nr. 121, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

- Godt gjennomtenkt

- Dette er den sjette båten vår og det tredjenybygget. Vi startet diskusjonene og trakk de første linjene sammen med Havyardallerede tilbake i 2009 sier Petter Geir Smådal, skipper og en av rederne iSmaragd.

- Å planlegge ny båt er en spennende prosess ogsamtidig en stor beslutning for et rederi som vårt. Vi legger stor vekt på atvi skal ha et moderne fartøy og skape en god og trygg arbeidsplass formannskapet. Derfor har vi ikke forhastet oss og brukt god tid på å tenkegjennom både de store linjene og de enkelte detaljene før vi besluttet å settei gang. Sammen med Havyard har vi utviklet det vi selvsagt mener blir den bestefiskebåten hittil når den blir levert sier Smådal.

Dårlig vær og nattkast

Rederiethar ønsket seg innebygd notbinge i fartøyet. Dette girbedre arbeidsforhold for mannskapet og det vil forenkle nothåndteringi dårlig vær. Man vil også redusere lysmengden ut fra båten under kasting pånatta, opplyser Havyard.

Rederiethar også valgt å lukke shelterdekket, noe som også vil bidra til forbedredearbeidsforhold for mannskap, samt at det vil forenkle renholdet av fartøyet.

Itillegg til pumping av fisk fra nota midtskips blir fartøyet utrustet forpumping fra hekken, slik at man slipper å ta trålposen fram på siden.

Bådeved pumping fra not og trål er systemene spesielt utformet for skånsom håndteringav fisken.

Forskingsoppdrag

Medtanke på forskningsoppdrag er fartøyet forberedt for installasjon av senkekjøl,og er utrustet med ekstra laboratorium og lugarfasiliteter, opplyser Havyard.

Skrogethar vært testet i modelltanken i Trondheim i vinter. Resultatene fra testene ergode, og vil bli bygd videre på for ytterligere å optimalisere fartøyet medhensyn på drivstofføkonomi.

Nåværende Smaragd ble levert sommeren 1999. Den er godt vedlikeholdt og fisker fortsatt bra. Likevel ønsker Smaragd å bygge nytt.

- For det første er det alltid kjekt å få seg nybåt, sier Petter Geir Smådal, som også er leder av Aalesund Rederiforening ogen aktiv deltaker i debatten rundt norsk fiskeripolitikk.

Teknologisk utvikling

- Men det er også viktig å følge med i tiden.Hvis norske fiskebåtredere ikke hadde fornyet seg og hatt fokus påeffektivisering, økt sikkerhet og økonomi hadde ikke norsk fiskerinæring kunneteksistere i høykostlandet Norge. For å få lønnsomhet i driften må vi kunnefiske effektivt og for å kunne beholde det beste mannskapet må vi tilby dem entrygg og komfortabel arbeidsplass. Teknologien utvikler seg kontinuerlig ogderfor mener vi det er riktig å fornye seg for å dra nytte av dette. Vi kunnehelt sikkert fortsette med gamlebåten i mange år framover, men vi tenkerlangsiktig og da må vi sørge for å ha et moderne og godt fartøy, sier Smådal.

foto
Rederne Petter Geir, Reidar og Per Smådal, skipsbygger Geir Johan Bakke og designer Kjetil Myren er glade for å kunne samarbeide om å bygge den nye praktskuta. Foto: GUNNAR LARSEN FAKTA HAVYARD GROUP AS