Olje- og gassvirksomheten virker som en magnet på de unge. De satser alt på å få jobb på et offshorefartøy, en plattform eller et landanlegg.

– Vi tok inn 170 lærlingere i maritime fag i Møre og Romsdal i høst. Totalt har vi nå 380 lærlinger som satser innenfor fagene matros, motormann eller skipselektriker. Når vi spør hva målet deres er, svarer 80 prosent at de vil offshore, sier lederen ved Opplæringskontoret for maritime fag i Ålesund, Torunn Lid Giske, til Sunnmørsposten.

Opplæringskontoret for maritime fag eies og drives av rederiene. Tallet på søkere er økende. I år har kontoret skaffet læreplass til alle kvalifiserte søkere.

Jeanette Farstad (18) fra Ålesund er matroslærling på Havila-båten «Havila Forsight». Etter to års læretid er planen tre års styrmannsutdannelse ved Høgskolen i Ålesund.

– Det har gått veldig greit det første halvåret på «Havila Forsight». Oppfølgingen har vært god både fra rederiet, opplæringskontoret og mannskapet om bord, forteller Jeanette til Sunnmørsposten.

Tradisjonelt

De såkalte TIP-fagene (teknologi og industriell produksjon), som de maritime fagene er en del av, er definitivt størst og mest populære blant guttene, mens jentene satser som de alltid har gjort på fag som helse, oppvekst og frisør.

– Jente og guttefagene har vært der hele tida. Vi har forsøkt å endre dette mønsteret, men uten å lykkes noe særlig, sier lederen for Opplæringskontoret i Møre og Romsdal fylkeskommune, Inger Sjømæling, til Sunnmørsposten.

– Hvorfor denne enorme interessen for lærleplasser som kan lede til en olje- og gassrelatert jobb?

– Olje- og gassindustrien og arbeid offshore frister de unge. Spennende jobb, sikker arbeidsplass og god lønn. I tillegg er det mange veldig gode lærebedrifter her i fylket som kan lede til en jobb offshore eller på landanlegg for gass, sier Sjømæling.

Nyhamna

Et annet alternativ er en læreplass på Shells prosessanlegg for gass på Nyhamna i Aukra. Nyhamna er blitt fylkets største læreplass, tett fulgt av Hydro Sunndal. På Nyhamna er det nå 36 lærlinger. I høst var det 246 søkere til 18 læreplasser på Nyhamna.

Magnus Lægreid Storebø (19) fra Rauma er mekanisk lærlig på Nyhamna.

– Nå satser jeg 100 prosent på å bli ansatt i Shell etter endt læretid, sier Magnus.

Opplæringsansvarlig Jan Hafredal på Nyhamna opplyser til Sunnmørsposten at Shell tar inn lærlinger på prosess og i tillegg i fagene elektro, mekanisk, lab. og automasjon. Hans oppskrift for lærlingene er kort og grei:

– Vi legger til rette så godt vi kan, skaper nysgjerrighet - og så er det lærlingens egen interesse og innsats som i stor grad er avgjørende for resultatet.

foto
<strong>Nåløyet:</strong> 246 unge ville bli lærling på gassanlegget på Nyhamna i høst. Andrea Horremsbakk (24) og Magnus Lægreid Storebø (19) var blant de 18 som slapp gjennom nåløyet.
foto
<strong>Matroslærling:</strong> Jeanette Farstad fra Ålesund er matroslærling på «Havila Forsight» og satser på en framtid i offshore. Foto: Staale Wattø