Skipa som er bygd i 2008 og 2009 er planlagt overlevert til en ikke navngitt eier i løpet av november, ifølge en børsmelding tirsdag.

Salget vil føre til en begrenset justering av egenkapitalen ettersom långivere og selskapet trolig vil benytte seg av tegningsretter ved omgjøring av gjeld til egenkapital. Salgene får liten effekt i regnskapet og er en oppfølging av restruktureringen som ble staket ut i vinter.