Jenny Klinge: – Det som no kjem til Ålesund blir noko betre enn det som var tiltenkt

foto