Øyremerkte pengar til små og mellomstore bruk

foto
Den nye regjeringa set av meir pengar til investeringsstøtte til landbruket. Mellom anna er det mange som må bygge om fjøsane sine. Foto: Terje Bendiksby / NTB (illustrasjonsbilde)