Aurstad vann fram i Høgsterett

foto
K.A. Aurstad gjekk konkurs i desember 2018. Arkiv Foto: SVEIN AAM/Møre-Nytt