Lærer folk å meistre stress i kvardagen

foto
Hanne Suorza i Sykkylven har utvikla ein app som handlar om å gi hjelp til stressmeistring. No gler ho seg over at appen i løpet av få veker har fått mange nye brukarar. Foto: Privat